هشتگ های داغ:

آموزشی های علمی

اخبار دریا۳۶۰

مقالات منتخب

درباره دریا ۳۶۰

دریا ۳۶۰ بعنوان نخستین رسانه دریایی ایران که با پوشش کامل اخبار، مقالات، اموزشهای مرتبط با دریا،تفریحات و
ورزشهای دریایی،مقاصد گردشگری دریایی و هر انچه دریا را به مردم میهنمان نزدیکتر کند در تابستان ۹۸ با “شعار
دریایی برای همه “شروع بکار نمود.

ادامه…

نقد و بررسی

تلویزیون دریا۳۶۰