درباره ما

DARYA

DARYA 360

دریا ۳۶۰ بعنوان نخستین رسانه دریایی ایران که با پوشش کامل اخبار، مقالات، اموزشهای مرتبط با دریا،تفریحات و
ورزشهای دریایی،مقاصد گردشگری دریایی و هر انچه دریا را به مردم میهنمان نزدیکتر کند در تابستان ۹۸ با “شعار
این دریا برای همه “شروع بکار نمود.

ایران با داشتن خط ساحلی بسیار وسیع ) ۵۸۰۰ کیلومتر!!( و در حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت پتانسیل بسیار بالای در
گردشگری دریایی دارد.جالب است بدانیم در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا که مرزهای دریایی دارند ) حتی برخی
که فقط تعدادی دریاچه یا رودخانه های طبیعی داخل مرزهای سرزمینی دارند( هر چه به سمت دریا نزدیکتر شویم
شهرها توریستی تر و در برخی موارد بسیار لوکس تر میشنود.حال انکه در ایران با وجود این پتانسیل بالا عدم فرهنگ
سازی در طی سالیان متمادی باعث گردیده شهرهای دریایی ما بجز تعدادی اندک شهرهایی غالبا محروم باشند.
 علت چیست؟ از انجا که تنها عده کمی از هموطنان درباره پتانسیل های واقعی این صنعت در ایران)گردشگری
دریایی( اگاه میباشند، این موضوع سبب گردیده غالب مردم از گردشگری دریایی در ایران کم یا بی اطلاع باشند و
خواه نا خواه بیشتر شهرهای دریایی ایران هیچ بستری برای گردشگری دریایی ندشته یا اگر هم دارند به دلایل فوق
چندان شناخته شده نیستند. این درحالیست که با اطلاع رسانی درست در این زمینه که دریا ۳۶۰ انرا رسالت خود
میداند ،نه تنهامیتوان از تمام پتانسیل های گردشگری دریایی موجود در ایران استفاده نمود بلکه با اطلاع رسانی و
فرهنگ سازی درست در این زمینه میتوان سبب رونق اقتصادی چشمگیر فعالان حال حاضر این بخش چه در زمینه
گردشگری داخلی و چه خارجی شد. این چیزی جز رونق تولید داخلی نیست!

با دریا ۳۶۰ سعی بر این داریم این خلا را پر نموده و تا حد امکان تمامی اطلاعات مفید و کاربردی مرتبط با دریا،
گردشگری دریایی در ایران را در اختیار هموطنان و حتی گردشگران خارجی و سایر دنیا گذاشته تا روز به روز فاصله
بین مردم و دریا در ایران کمتر شود و از این پتانسیل عظیم برای جذب گردشگران به مقاصد گردشگری دریایی
داخلی استفاده گردد .