نحوه ی حرکت قایق های بادبانی

قایق ها چگونه از نیروی باد استفاده می کنند؟  قایق ها اصولاً به دو روش از نیروی باد استفاده می کنند.   اولین روش به این صورت است که قایق می خواهد در جهت باد حرکت نماید. در این حالت باد از عقب به قایق برخورد می نماید و یک نیروی فشاری به بادبان...